מטלות מעודכנות עד 20 ב יוני 2020

את המטלות יש להכניס לתיקיה המטלות, או לשלוח למורה במייל הבית ספרי עד שבועיים מתאריך השיעור שבו ניתנה

ט1
ט2
ט3
ט4
ט5
ט6
י מדעי המחשב קבוצה א
י מדעי המחשב קבוצה ב