מטלות ביצוע  מגמת מדעי המחשב קבוצה ב  מחצית 2  תש"פ

 

28-2-2020  - מערך מונים וצוברים

בכתה: תרגילים 8 בעמוד 82 , תרגיל 9 בעמוד 84, תרגיל 26 בעמוד 86 .  

ש.ב:  תרגילים 27 , 29   בעמוד 86  בספר יסודות חלק ב

 

6-3-2020 – מטריצות

ש.ב  לצפות בכל סרטוני ההדרכה על מטריצות

 

 

13-3-2020   - מטריצות

ש.ב :  תרגיל 2  בעמוד 109  בספר יסודות חלק ב