הורדה של קבצי מוזיקה מיוטיוב ל MP3
ייבוא של קבצי קול ומוזיקה אל התוכנה
ניגון והשמעה של הקובץ play / stop /pause
בחירה / סימון קטע חלק א
בחירה / סימון קטע - חלק ב
חילוץ קטע מסומן מתוך קובץ - העתקה והדבקה של מספר קטעים
אפקטים - fade out יציאה
אפקטים - fade in כניסה
הגברה/הנמכה של עוצמת השמע - שיעור 1
הגברה/הנמכה של עוצמת השמע - שיעור 2
הגברה/הנמכה של עוצמת השמע - שיעור 3
ייצוא / שמירת הקובץ