שם המורה: אילן תם
אימייל למשלוח מטלות:
t04974@nhs.co.il